PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY / Oceli

Ruční obloukové svařování (MMA - Manual Metal Arc Welding, SMAW - Shielded Metal Arc Welding)

Je nejstarší a nejuniverzálnější metoda z obloukového svařování. Při výběru vhodné elektrody je základním pravidlem kvalita svarového kovu, která musí být ekvivalentní nebo vyšší než základní materiál. Poloha svařování a typ svarového spoje, tloušťka svařovaného materiálu, způsob zatížení, vnější podmínky apod. jsou další faktory, které mají vliv na výběr vhodného přídavného materiálu. Typ obalu elektrody má vliv jak na kvalitu svarového kovu (legování, rafinace, vzhled svarové housenky), tak i na operativní vlastnosti při svařování.

Kliknutí na produkt se ukáže stav skladu, balení a cena produktu!

Vysvětlivky: S - skladem, N - není skladem, VP - (VacPac)vakuové balení

Balení VacPac:

Řada typů, především bazických elektrod pro velmi náročné aplikace a montážní podmínky a elektrod pro opravy a údržbu, je v současné době dodávána pouze ve vakuovém balení typu VacPacTM. Ten umožňuje použití elektrod ihned po otevření bez dalšího přesušování. Takto balené elektrody poskytují svarový kov s obsahem difúzního vodíku pod hranici 5 ml/100 g svarového kovu po dobu cca 12 hodin po otevření.

Hledání dle parametrů:

Řadit podle 
Výrobce 
MjE5NTM5ZT