OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Zákazník svou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami:

1. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro obchod FROWELD - Svařovací technika, Lukáš Čech. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží). Ceny na internetovém obchodu jsou aktuální ceny v Kč pro koncového uživatele. Ceny jsou zobrazeny včetně DPH. Položky uvedeny bez cen jsou řešeny jako poptávka. Zákazníka vyrozumíme prostřednictvím emailu o přijetí objednávky, pokud uvede správně kontaktní údaje. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

2. Objednávka, uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající může vyžádat potvrzení objednávky. Případné nesrovnalosti řešte zasláním e-mailu na adresu info@froweld.cz

3. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany dodavatele je možné z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn prostřednictvím emailu.

4. Dodací a platební podmínky

Místem plnění je sídlo/ bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu. V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, např. z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod., bude termín dodávky dohodnut se zákazníkem.Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na emailovou adresu zákazníka. Kupní cena zboží je splatná proti převzetí v hotovosti - při převzetí zboží. Zboží, které je objednáno "na dobírku" se hradí v hotovosti dopravci při předání zboží. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka). Balné je zdarma.

Informace pro zákazníky z ČR

Zboží do 30 kg zasíláme zákazníkům po celé ČR, společností Česká pošta a to za jednotnou cenu 120,- Kč (bez DPH).

Při odběru nad 10.000,- Kč (bez DPH) je poštovné ZDARMA  (pouze po ČR, do hmotnosti 30 kg).

U kapalin je účtován poplatek za balení 50,- Kč (bez DPH)

Zboží nad 30 kg řešíme individuálně!

Informace pro zákazníky ze zahraničí

Pokud bude zboží doručnováno do jiného státu než je Česká republika, bude přepravné účtováno dle aktuálních sazeb příslušného dopravce a částka bude uvedena v potvrzení vaší objednávky ještě před odesláním zboží.

5. Vrácení zboží

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné,

dobírka) uvedené v závazné objednávce. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné. Zboží bude přijato zpět za těchto podmínek:

a) Zboží musí být schopné dalšího prodeje, neporušené a v původním obalu.

b) Zákazník musí odeslat zboží spolu s kopií faktury běžnou poštou obyčejně či doporučeně (nikoliv na dobírku). Pokud kupující odešle zboží na dobírku, zboží prodejce nepřijme a kupujícímu se tak vrátí zpět.

c) Peníze za zboží jsou vráceny po odečtení nákladů na poštovné a balné.

6. Reklamace

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u dodavatele. Koncový zákazník je povinen předat zboží dodavateli v originálním balení a je povinen udat také důvod reklamace. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba začíná datem uvedeným na dodacím listu.

7. Ochrana osobních dat

Podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků (kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede).

8. Závěrečná ustanovení

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

Autorské právo (Copyright)

Platné od 29.11.2009

NTkzMjliM